Obituaries

Leave a condolence on this Memorial Page


Be sure to include your name

Please note that your condolence will not appear on this page until it is reviewed. Condolences usually appear within 24 hours of being submitted.

Condolences to the Family

October 15, 2021

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mau Ni Phật. Nam Mô Đại thế chí bồ tát. Nam mô địa Tạng Vương bồ tát. 
Cầu nguyện cho bác Lương Văn Lợi được siêu thoát để về Tây Phương cực Lạc. Xin cho tôi chia buồn với gia đình. 🙏🙏🙏

October 15, 2021

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mau Ni Phật. Nam Mô Đại thế chí bồ tát. Nam mô địa Tạng Vương bồ tát. 
Cầu nguyện cho bác Lương Văn Lợi được siêu thoát để về Tây Phương cực Lạc. Xin cho tôi chia buồn với gia đình. Lê Vân 🙏🙏🙏

October 15, 2021

Thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện linh hồn Bác sớm vảng sinh miền cực lạc !
Vỏ thị Mận + Gia-đình VN

Send Flowers Online

Offering Lancaster, PA funeral services for over 70 years.

Our five funeral homes in Lancaster County makes it easy and convenient to make arrangements and host services close to home.

 • Charles F. Snyder Funeral Home Downtown Lancaster
 • 414 East King St.
 • 717-393-9661
 • Charles F. (Chip) Snyder, Jr. Funeral Director / Supervisor
 • more info
 • Charles F. Snyder Funeral Home Lititz Pike
 • 3110 Lititz Pike
 • 717-560-5100
 • Charles F. (Chad) Snyder, III Funeral Director / Supervisor
 • more info
 • Charles F. Snyder Funeral Home Millersville
 • 441 North George St.
 • 717-872-5041
 • Mark D. Burkholder Funeral Director / Supervisor
 • more info
 • Spacht-Snyder Family Funeral Home Lititz, PA
 • 127 South Broad St.
 • 717-626-2317
 • Jacqueline Adamson Funeral Director / Supervisor
 • more info
 • Bachman-Snyder Funeral Home & Crematory Strasburg, PA
 • 7 South Decatur Street
 • 717-687-7644
 • Norman T. Mable Funeral Director / Supervisor
 • more info